Website voorlezen

uitleenvoorwaarden

De toegang tot de bibliotheekvestigingen van Bibliotheek Zwartewaterland is gratis, u kunt altijd binnenlopen om rond te kijken, om te gaan zitten lezen of gebruik te maken van internet. Wilt u iets lenen, dan moet u lid worden.

Legitimatieplicht bij inschrijving
Tot 18 jaar is het lidmaatschap bij Bibliotheek Zwartewaterland gratis. Vanaf 14 jaar wordt hierbij een geldig legitimatiebewijs gevraagd: paspoort, Nederlands rijbewijs, toeristenkaart, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Jeugd tot 14 jaar kan alleen inschrijven met toestemming of aanwezigheid van ouder/voogd.
Bij inschrijving wordt administratie- en pasjeskosten berekend.

Abonnement soorten
Bibliotheek Zwartewaterland biedt alleen een topabonnement.
De lenerspas is persoonlijk. Bent u de pas kwijtgeraakt, dan kunt u tegen betaling van administratiekosten een duplicaatpas krijgen, op vertoon van een legitimatiebewijs.

Klik hier voor het tarief van het abonnement.

Met uw bibliotheekpas kunt u in alle vestigingen van Bibliotheek Zwartewaterland materiaal lenen.

Verlengen abonnement
Voor verlenging ontvangt u een rekening of u betaalt via automatische incasso. Indien u geen lid wilt blijven van de bibliotheek kunt u schriftelijk of via e-mail opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Aantal te lenen materialen en kosten
Men mag een onbeperkt aantal materialen naar keuze tegelijkertijd in bezit hebben. Kinderen tot 12 jaar mogen alleen materialen lenen van de jeugdafdeling.
De lenerspas is persoonlijk. Om materiaal te kunnen lenen dient men de lenerspas bij zich te hebben.

Verlenging uitleentermijn
U kunt de materialen als volgt verlengen:

• Bij de diverse vestigingen aan de (uitleen)balie,
• Via de website van de bibliotheek. Kiezen voor ‘verlengen’ of inloggen op ‘mijn bibliotheek’.

Let op!

• Verlengen is niet mogelijk als een andere lener de betreffende materialen heeft gereserveerd.
• U kunt de materialen slechts 2 x verlengen. Bij registraties van € 5 of meer is verlengen niet meer mogelijk.
• Toptitels kunnen niet verlengd worden.

Reserveren van materialen
Als datgene wat u zoekt is uitgeleend, dan bestaat er de mogelijkheid dit te reserveren (met uitzondering van Toptitels).
U kunt een reservering maken via de catalogus in een van de bibliotheekvestigingen of via de website van de bibliotheek waar u kiest voor de catalogus.

Reserveren van materialen uit een bibliotheek in de gemeente Zwartewaterland en de rest van Overijssel is gratis. Wilt u in een andere bibliotheek in Nederland materialen aanvragen dan betaalt u € 3,50. Bij registraties van € 5,- of meer is reserveren niet meer mogelijk.
U ontvangt bericht als de door u gereserveerde media afgehaald kunnen worden.

Verlies of beschadiging van de lenerspas
Verlies of diefstal van de lenerspas dient u zo spoedig mogelijk aan de bibliotheek te melden. De pas wordt dan geblokkeerd om misbruik te voorkomen.
Tegen betaling van € 3,50 ontvangt u een nieuwe lenerspas.

Overige bepalingen
• Adreswijzigingen dienen zo spoedig mogelijk aan de bibliotheek gemeld te worden. Klik hier om een adreswijziging door te geven.
• De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen.
Verlies of beschadiging wordt in rekening gebracht.
Bij beschadiging of vermissing van cd-roms, taalcursussen, dvd’s, speelleermaterialen, luisterboeken enz. betaalt de lener de vervangingskosten van het totale pakket. Dus ook als slechts één onderdeel, bijvoorbeeld een tekstboekje, zoekraakt of wordt beschadigd, wordt het totale pakket in rekening gebracht!