Adviseer je bieb!
De Bibliotheek is ook van jou. Daarom is er Biebpanel!
Onder de noemer BiebPanel onderzoeken de Nederlandse Bibliotheken – ook de Overijsselse Bibliotheken – op allerlei manieren wat leden en niet-leden zoal bezighoudt. Zo’n onderzoek kan over heel concrete zaken gaan – bijvoorbeeld de collectie, de dienstverlening of het personeel – maar ook over meer abstracte thema’s, zoals de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek.

Dat doen we zo’n zes keer per jaar. Soms is het een heel omvangrijk onderzoek onder alle leden van de Bibliotheek. Soms is de onderzoekspopulatie kleiner, bijvoorbeeld ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De ene keer wordt het onderzoek online uitgezet, de andere keer worden er paneldiscussies georganiseerd.

Kortom: of je nu lid, niet-lid, bezoeker of passant bent, ook jij kunt op enig moment gevraagd worden om je mening over de Bibliotheek te geven. Doe dan alsjeblieft mee, want de Bibliotheek … die is ook van jou!

Voormalige BiebPanel-leden
De nieuwe BiebPanel onderzoeken zullen niet meer worden gehouden onder een vast panel van bibliotheekleden, maar onder wisselende doelgroepen. Was je eerder lid van BiebPanel? Dat is met ingang van 2020 afgelopen. Natuurlijk kun je in de toekomst wel degelijk worden uitgenodigd om mee te doen aan een van de BiebPanel-onderzoeken.

Je panellidmaatschap van BiebPanel eindigt automatisch. Dit heeft geen gevolgen voor je lidmaatschap bij de Bibliotheek.