Website voorlezen

Vaste tentoonstelling: In Hôf fol Sang

donderdag 14 oktober 2004 t/m vrijdag 01 januari 2100 | Tresoar - Fries Historisch en Letterkundig Centrum, Boterhoek 1, Leeuwarden

De tentoonstelling In Hôf fol Sang (Een hof vol zang) biedt in een notendop een overzicht van enige honderden jaren Friese literatuur. Beginnend met de Oudfriese wetsteksten, waarin poetische elementen verborgen zitten, via de 17de eeuwse dichter Gysbert Japicx, de opleving in de 19de eeuw met schrijvers als de gebroeders Halbertsma, Waling Dijkstra en Piter Jelles Troelstra belandt men aan in de 20ste eeuw. Hier wordt vooral ook aandacht geschonken aan de moderne literatuur.

In Hôf fol Sang is een combinatie van de gelijknamige tentoonstelling en de Troelstra-Samling, zoals die destijds in het FLMD te bezichtigen waren.

Entree gratis.

Ga naar het bronartikel op Literatuurplein
Volledige agenda beschikbaar en doorzoekbaar op Literatuurplein