Mijn Bibliotheek  

Laden...

Nieuws Bibliotheek Zwartewaterland

Hulp in contact met de e-overheid via openbare bibliotheken

De Belastingdienst, de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de openbare bibliotheken gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.

Hulp bij contact met de e-overheid
Met dit convenant zorgen de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst ervoor, dat de openbare bibliotheken burgers

kunnen ondersteunen in hun contact met de e-overheid - onder andere om belastingaangifte te doen en om toeslagen aan
te vragen. In eerste instantie zullen de bibliotheken daarvoor de faciliteiten realiseren, zoals voldoende computers met
internetaansluiting. Hierdoor is hulp in het contact met de e-overheid altijd dicht in de buurt.

Contact met de overheid steeds meer digitaal
Steeds meer contacten met de overheid verlopen digitaal; vooral met de Belastingdienst heeft vrijwel iedere burger te

maken. De overheid wil met online contact, dat in principe vanuit huis kan gebeuren, de zelfredzaamheid van burgers
bevorderen. Er is echter een grote groep mensen die niet zo digitaal vaardig is. Deze burgers moeten niet in de kou blijven
staan, maar ondersteund worden in hun online contacten met de e-overheid.

Rol voor de openbare bibliotheken
De openbare bibliotheken, die dicht bij de burger staan, spelen een belangrijke rol in het zelfredzamer maken van burgers.

Lokale bibliotheken bieden al diensten en producten aan die mensen helpen hun basisvaardigheden te vergroten, en mee te
doen in de maatschappij. De hulp die OB’s nu met ondersteuning vanuit de Belastingdienst en subsidie via de KB kunnen
geven bij het contact met de e-overheid, past hier goed bij. Het is de bedoeling dat de bibliotheken naast toegang tot
computers en internet, cursussen gaan aanbieden op het gebied van de e-overheid, zoals Digisterker en dat ze de komende
jaren in ongeveer honderdvijftig bibliotheken belastingspreekuren gaan aanbieden.

Belastingdienst investeert
De Belastingdienst ondersteunt van oudsher mensen die minder goed in staat zijn om hun belasting- of toeslagzaken zelf te

regelen, door bijvoorbeeld Hulp bij Aangifte, dienstverlening via balies en de Belastingtelefoon. Met de hulpstructuur via de
openbare bibliotheken en het trainen van maatschappelijk dienstverleners die in de bibliotheek burgers bij staan, is hulp
voor alle burgers beter bereikbaar. Een lokale bibliotheekvestiging ligt meestal op minder dan twee kilometer afstand van
iemands huis.