Nieuws Bibliotheek Zwartewaterland

Stem op het Taalpunt in Bibliotheek Hasselt !

Het Taalpunt van Bibliotheek Zwartewaterland, dat gevestigd is in Bibliotheek Hasselt, doet mee met de Rabobank Coöperatieweken. Leden van de Rabobank Vaart en Vechtstreek krijgen de kans om € 100.000 te verdelen onder de lokale verenigingen en stichtingen. MEEDOEN IN DE SAMENLEVING BEGINT MET TAAL! Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. Laat uw stem dus horen en ondersteun hiermee de activiteiten van het Taalpunt in de Bibliotheek van Hasselt. Samen voor buurtpower!

In onze samenleving is Taal van levensbelang. Helaas is één op de negen volwassenen laaggeletterd. Dat betekent dat ook in Hasselt en omgeving veel mensen grote moeite hebben met het lezen van de krant, invullen van een formulier of schrijven van een brief. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond bent dan geletterde mensen.

Taalcoaches van het Taalpunt in de Bibliotheek in Hasselt helpen laaggeletterden uit hun isolement door ze met praktische hulpmiddelen beter te leren lezen en schrijven en ook digivaardiger te worden. Dit alles onder de noemer: Er gaat een wereld voor je open wanneer je kunt lezen en schrijven: een wereld waarin je je vrij kan bewegen en waaraan je mee kan doen.
Taalpunten zijn laagdrempelig en voorzien in een grote behoefte. Bijna wekelijks melden zich nieuwe taalvragers in de Bibliotheek. Velen daarvan vragen om een taalcoach, een opgeleide vrijwilliger die de Nederlandse taal goed kent en minimaal een uur per week taalles geeft. Dat kan 1 op 1 of in een groepje.

Taalvragers worden gratis geholpen, maar er zijn natuurlijk wel kosten die betaald moeten worden. Denk aan de basistraining voor taalvrijwilligers en leermiddelen als leesmethodes, hertaalde leesboekjes, oefenboeken met opdrachten, de Startkrant, laptops, mappen en kopieerkosten.

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING BEGINT MET TAAL!

>> Er kan gestemd worden via www.cooperatieweken.nl/vvs

Hoe meer stemmen op een initiatief worden uitgebracht, des te meer geld dit initiatief ontvangt. Laat uw stem dus horen en ondersteun hiermee de activiteiten van het Taalpunt in de Bibliotheek van Hasselt. Samen voor buurtpower!