Nieuws Bibliotheek Zwartewaterland

RABO coöperatieweken: Stem op een Technieklab bij jou in de buurt!

De Bibliotheken in Genemuiden en Zwartsluis doen mee met de Rabobank Coöperatieweken met het mobiele Technieklab. Leden van de Rabobank IJsseldelta krijgen de kans om € 100.000,-- te verdelen onder de lokale verenigingen en stichtingen.

De Bibliotheek vervult een grote rol in iedere gemeenschap. De klassieke uitleenfunctie vermindert maar wat blijft is dat de Bibliotheek een plaats is waar je kennis kunt opdoen – op ieder gebied, en dat is breder dan eerst. Bibliotheken bieden steeds meer diensten; zij richten zich op wat heet: 21 century skills. Brede geletterdheid dus, ook digitaal.

Hierdoor groeit het aantal fablabs – of maakplaatsen - in bibliotheken, onder verschillende namen, zoals Maakplaatsen, Kennislabs, Medialabs, Makerspaces etc.

De Bibliotheek draagt hierdoor bij aan het versterken van de 21e eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken en digitale geletterdheid.

Om voor vestigingen in de kleine kernen deze technieken bereikbaar te maken is er een mobiel technieklab, de Makerkar, ontwikkeld. Daarmee komt een maakplaats-infrastructuur binnen het bereik van alle vestigingen, ook in de kleine kernen!

Het streven is om met dit mobiele Technieklab zo veel mogelijk en diverse doelgroepen in heel Zwartewaterland te bereiken, voor vermaak, voor educatie, voor het aantrekkelijk maken van techniek voor jongeren/toekomstige werknemers of ouderen, burgers en gebruikers in de bibliotheek.

De Makerkar is mobiel makkelijk te verplaatsen en biedt veel flexibiliteit op verschillende fysieke ruimtes en locaties. Dit maakt dat er veel mogelijkheden zijn om mensen te bereiken met een aanbod rondom de Werkplaats. Zo kan de Makerkar ook voor specifieke doelgroepen worden ingezet: ziekenhuizen, zorg, kinderopvang etc.

Om dit te kunnen realiseren is er natuurlijk een financiering nodig, voor de apparatuur, de programma’s en de bemensing. Door dit project ontwikkelen en versterken we de plaatselijke samenleving door kenniscreatie en het oefenen van verschillende vaardigheden. Ook bij jou in de buurt!

 

Er kan gestemd worden via www.cooperatieweken.nl/ijsseldelta

 

Samen voor buurtpower!