Nieuws uit de Bibliotheek

VoorleesExpress Zwartewaterland zoekt vrijwilligers.

In Nederland heeft bijna 15% van de jongeren een taalachterstand. Zij hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken en kunnen daardoor soms niet goed meekomen op school. Ook op latere leeftijd hebben veel mensen nog moeite met lezen en schrijven: 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Ongeveer de helft hiervan heeft zelf kinderen onder de 18 jaar. Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstanden te bestrijden en ouders te ondersteunen bij een positieve leesopvoeding. Helpt u ook? Om nog meer kinderen in Zwartewaterland te helpen, zoekt Bibliotheek Zwartewaterland enthousiaste vrijwilligers om voor te lezen. Helpt u mee om de taalontwikkeling van kinderen in uw gemeente te stimuleren?

15 minuten voorlezen per dag
Kinderen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, lopen een verhoogd risico op een taalachterstand. De gevolgen van een taalachterstand zijn groot: kinderen hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken, kunnen moeilijk meekomen met leeftijdsgenootjes en raken sneller ongemotiveerd op school. Kinderen die op jonge leeftijd al een taalachterstand oplopen, kunnen dit op latere leeftijd moeilijk inhalen. Het is dan ook noodzakelijk om te investeren in preventie en taalontwikkeling al vanaf jonge leeftijd te stimuleren. Jonge kinderen zijn immers enorm gevoelig voor taal. Zo zorgt 15 minuten voorlezen per dag ervoor dat kinderen later op school beter presteren in taal en rekenen.

Vrijwilligers lezen voor
De VoorleesExpress zet zich in om taalachterstanden en laaggeletterdheid terug te dringen. Duizenden vrijwilligers zetten zich hier landelijk voor in. De vrijwilligers van de VoorleesExpress bezoeken gezinnen thuis en lezen hier voor. Ook zoeken zij samen met ouders naar leuke manieren om taal en voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. Hoe meer een kind leest of wordt voorgelezen, hoe groter het leesplezier en hoe leesvaardiger de kinderen worden. Hierdoor presteren de kinderen beter op school. Een positieve invloed waar kinderen gedurende hun verdere levensloop plezier aan beleven.

Hans is al vijf voorleesseizoenen voorlezer bij de VoorleesExpress Enschede. Een vrijwilligersfunctie die hij met passie vervult: “Als voorlezer krijg je de kans om kinderen op een leuke en speelse manier te helpen met hun taalontwikkeling. In veel gezinnen merk je dat kinderen heel pienter zijn en graag willen leren. Doordat zij thuis nauwelijks Nederlands spreken, hebben ze moeite met het tonen van hun emoties. Door kinderen één op één voor te lezen stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, ook zorg je ervoor dat kinderen mee kunnen doen met leeftijdgenootjes. Een fantastische kans om hen met relatief weinig inspanning, zoveel moois te brengen!”

Bewezen effect
De VoorleesExpress is al ruim tien jaar actief in heel Nederland en heeft samen met behulp van Bibliotheken, welzijnsorganisaties en andere organisaties inmiddels meer dan 15.000 gezinnen begeleid. Met succes! Uit onderzoek blijkt dat:
- kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat;
- de taalomgeving in huis is verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van (voor)lezen beter in;
- het aantal Bibliotheekbezoeken is toegenomen;
- kinderen vaker én langer in boeken kijken.

Word vrijwilliger en help taalontwikkeling te stimuleren
Bibliotheek Zwartewaterland is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de VoorleesExpress die wekelijks bij gezinnen in Zwartewaterland thuis willen voorlezen. Samen met de coördinator en het gezin zorg je ervoor dat ouders na 20 weken zelf in staat zijn om kinderen te stimuleren in taal. Vind jij het ook belangrijk dat taalontwikkeling in jouw gemeente meer gestimuleerd wordt en wil je hier een steentje aan bijdragen? Kijk dan op www.voorleesexpress.nl of stuur een mail naar en meld je aan!