Nieuws uit de Bibliotheek

Bestuursleden gezocht

Bibliotheek Zwartewaterland zorgt met 7 parttime medewerkers en ruim 70 vrijwilligers voor bibliotheekwerk in de kernen van de gemeente Zwartewaterland. Bijna 30% van de bevolking is lid en ca. 50% maakt gebruik van de Bibliotheek.

Onder het motto ‘een leven lang leren’ richt de Bibliotheek zich steeds meer op de persoonlijke ontwikkeling en participatie van de inwoners van Zwartewaterland.
Naast cursussen en lezingen is er ook veel aandacht voor laaggeletterdheid en het ontwikkelen van andere basisvaardigheden.

Het bestuur bestaat uit 5 leden en fungeert als sparringpartner voor de directeur, is eindverantwoordelijk voor het beleid (incl. financiën) en houdt toezicht op de bedrijfsvoering. De directeur heeft de algemene leiding en bereidt het beleid en de bestuursbesluiten voor. Het bestuur vergadert ca. 4 per jaar.

Door het vertrek van een bestuurslid eerder dit jaar en het vertrek van de penningmeester per 1 oktober a.s. is Bibliotheek Zwartewaterland op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden:

Een bestuurslid voor het aandachtsgebied financiële zaken

Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
-  affiniteit heeft met de ontwikkelingen binnen de Bibliotheek en een visie heeft op positionering van de Bibliotheek;
-  ervaring heeft met financiële zaken, dit is een pré;
-  voldoende tijd heeft om de functie waar te kunnen maken;
-  bij voorkeur woonachtig is in Genemuiden, vanwege het vertrek van de huidige penningmeester.

 

Een algemeen bestuurslid

Van deze kandidaat wordt verwacht dat hij/zij:
-  affiniteit heeft met de ontwikkelingen binnen de Bibliotheek en een visie heeft op positionering van de Bibliotheek;
-  voldoende tijd heeft om de functie waar te kunnen maken;
-  woonachtig is in de gemeente Zwartewaterland.

 

Wij bieden:
-  een uitdagende bestuursfunctie in een interessante en maatschappelijk relevante organisatie;
-  ambitieuze en betrokken collega-bestuurders.

Informatie is te verkrijgen bij Johannes Huisma (voorzitter). Hij is bereikbaar via tel. 06-81766523 en/of via email .