Direct naar de inhoud

Nieuws uit de Bibliotheek

Uitreiking diploma's Taalpunt

Bibliotheek Zwartewaterland, Taalpunt Zwartewaterland en Gemeente Zwartewaterland werken sinds twee jaar samen in het project Laaggeletterdheid op de werkvloer. Het project wordt gesubsidieerd vanuit het provinciale project Taal Werkt. Op woensdag 15 juli ontvingen de deelnemers uit handen van wethouder Knol, een Bewijs van Deelname. De overhandiging vond plaats in het bijzijn van Hans Hilbers, directeur van de bibliotheken Zwartewaterland, HR medewerkers van TIMZO Genemuiden en Snijder Filtertechniek BV uit Hasselt.

Naast TIMZO en Snijder Filtertechniek BV is De Condor Group, één van de grootste tapijtproducenten van Europa, betrokken bij het project Taalpunt.

Streven
Het streven is om laaggeletterdheid in de gemeente Zwartewaterland terug te dringen. Dit doen we al langer via het Taalpunt Zwartewaterland, waar laaggeletterden zich kunnen melden voor taallessen of doorverwijzing naar bijvoorbeeld het Deltion College. Deze laaggeletterden zijn zich allemaal bewust van hun laaggeletterdheid en hebben zelf het initiatief genomen om hier wat aan te doen. In het bedrijfsleven in Zwartewaterland werken ook laaggeletterden, die om verschillende redenen zich niet melden bij het Taalpunt. Wel zien leidinggevenden, collega’s en HR-medewerkers dat deze mensen worstelen met de Nederlandse taal. Dit uit zich onder andere in het niet begrijpen van opdrachten, werkinstructies niet kunnen lezen en niet goed kunnen communiceren met collega’s. Dit kan belemmeringen opleveren in de uitvoering van de werkzaamheden, maar ook gevaarlijke situaties opleveren.

Doelstelling
Doelstelling van het project is om samen met het bedrijfsleven in Zwartewaterland te zorgen dat de communicatie van laaggeletterden (NT1en NT2) zowel binnen als buiten het bedrijf verbetert, zodat ze bijvoorbeeld opdrachten kunnen begrijpen en werkinstructies kunnen lezen. Dit bereiken we door taallessen op maat te geven op locatie.

Corona-maatregelen in Nederland
Vanwege corona heeft het project tijdelijk stilgelegen. Woensdag 15 juli was de laatste les voor een groep van elf mensen, vnl. Poolse medewerkers van drie verschillende bedrijven uit Zwartewaterland. Zij ontvingen dan ook een Bewijs van Deelname. Eerder hebben al 25 mensen een serie van Nederlandse lessen succesvol afgerond.

Hans Hilbers, directeur Bibliotheek Zwartewaterland was aanwezig in Genemuiden om de deelnemers op gepaste (en veilige) afstand toe te spreken. Het project 'Taalpunt' valt namelijk onder de verantwoording van Bibliotheek Zwartewaterland. Voor meer informatie: www.bibliotheekzwartewaterland.nl/speciaal-voor/taalpunt 

Met dank aan de Zwartewaterkrant voor de foto en het artikel.

Coronavirus: Bibliotheek Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis aangepast geopend! Kijk voor meer informatie bij nieuws.