Nieuws uit de Bibliotheek

Weer aan de slag met taal!

Weer aan de slag met taal!

Ben je ook zo blij dat de coronapandemie bijna achter de rug is? Ben je tussen de 18 en 80 jaar, houd je van de Nederlandse taal? Wil je na de zomervakantie eindelijk weer mensen ontmoeten en zinvol bezig zijn buitenshuis? Heb je een paar uur per week tijd en een opleiding genoten op minimaal MBO-3 niveau? Kun je op alle vragen ‘ja’ beantwoorden, word dan taalvrijwilliger!

In 2020 en 2021 hebben taalactiviteiten voor laaggeletterden vanwege Covid-19 helaas grotendeels stil gestaan. Men kon alleen digitaal Nederlands leren, maar dat lukt niet iedere laaggeletterde. Gelukkig hebben taalvragers uit de gemeente Zwartewaterland de laatste maanden wel kunnen deelnemen aan de taalmorgens in de Bibliotheek, maar één op één taalles van een (opgeleide) taalcoach was er niet. Natuurlijk willen het Taalpunt Zwartewaterland en Bibliotheek Zwartewaterland daar graag verandering in brengen. Daarom zoekt het Taalpunt nieuwe enthousiaste vrijwilligers om inwoners van de gemeente Zwartewaterland te helpen bij het leren van de Nederlandse taal en het ontwikkelen van basisvaardigheden.

In september en oktober wordt weer een training verzorgd voor nieuwe taalvrijwilligers. Het is van belang om alle vier modules te volgen, want dan heb je voldoende handvatten om
zelfstandig met één of meer taalvragers in jouw omgeving aan de slag te gaan. Het gaat om het begrijpen van de Nederlandse taal, uitbreiding woordenschat, spreken, lezen en schrijven. Ook is er aandacht voor geschikte leermaterialen, het gebruik van apps op de mobiele telefoon en oefenprogramma’s op pc of tablet.

De training wordt gegeven op vrijdagochtend van 09.00 - 12.00 uur in Bibliotheek Hasselt, te weten op 10 en 24 september en vervolgens op 1 en 8 oktober (vier dagdelen).
Doe je mee? Je doet niet alleen jezelf, maar ook de deelnemers van het Taalpunt hier een groot plezier mee! Wie geen vervoer heeft naar de training in Hasselt, kan wellicht in overleg met een andere cursist meerijden. Je kunt je voor de training opgeven bij Elly Potgieter, coördinator Taalpunt Zwartewaterland, tel. 06-29 23 21 40, .
Of maak een afspraak om je nader te laten informeren tijdens het wekelijks spreekuur op donderdag van 16.00 - 20.00 uur in Bibliotheek Hasselt.