Informatie Boekstart in de Kinderopvang

Informatie Boekstart in de Kinderopvang

Vind meer artikelen over

Voor welke leeftijd? 0-4 (peuters en kleuters), 18+ (iedereen boven 18)
Leren, lezen en lenen Activiteiten

Boeken (voor)lezen in de kinderopvang

BoekStart in de Kinderopvang is een programma van het Ministerie van OCW, Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Het doel is om kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogische medewerkers in de kinderopvang intensief met boeken en het (voor)lezen ervan in aanraking brengen. Hoe kunnen Kinderopvangorganisaties hier een rol in spelen?

Voor wie?
Deze informatie is voor medewerkers/management van Kinderopvangorganisaties in de regio Zwartewaterland.

Waarom is voorlezen belangrijk
Voorlezen is voor jonge kinderen enorm belangrijk voor de taalontwikkeling en woordenschat. Hoe jonger daarmee wordt begonnen, hoe meer effect het heeft. Van peuters die regelmatig zijn voorgelezen, heeft 70% voldoende woordenschat voor een goede start op de basisschool.

Wat is BoekStart in de Kinderopvang
Met BoekStart in de Kinderopvang creëert de Bibliotheek in samenwerking met de kinderopvanglocatie een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen van 0-4 jaar.

Inhoud BoekStart in de Kinderopvang:

  • Er komt een aantrekkelijke leesplek met een ruime collectie van geschikte boeken.
  • Medewerkers krijgen scholing in interactief voorlezen van jeugdspecialisten van de Bibliotheek.
  • Per Kinderopvang-locatie wordt een voorleescoördinator opgeleid.
  • Ondersteuning in het opstellen en uitvoeren van het (voor)leesbeleid
  • Jaarlijks een informatiebijeenkomst voor het netwerk van voorleescoördinatoren.

Welke voorwaarden voor deelname?
Voor deelname aan BoekStart voor Kinderopvangorganisaties is het belangrijk dat uw kinderopvangorganisatie de meerwaarde ziet in samenwerking met de Bibliotheek. Tevens is het van belang dat de organisatie bereid is een visie te formuleren rond leesbevordering en (voor)leesbeleid. Ook zijn investeringen nodig in het opleiden van een voorleescoördinator en het participeren (tijd) in het netwerk van voorleescoördinatoren. Meer informatie? Wij helpen u graag. Neem contact op.