De Bibliotheek Zwartewaterland laat u graag weten wat zij heeft gedaan en nog gaat doen!

Jaarverslag
De Bibliotheek Zwartewaterland is een zelfstandige organisatie, we voeren beleid uit en ontvangen daarvoor subsidie. Met dank hiervoor aan het vertrouwen dat de gemeente in de Bibliotheek stelt. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt waarmee er verantwoording wordt afgelegd. In het jaarverslag 2022 kun je lezen wat we het afgelopen jaar hebben gepresteerd.

Meerjarenbeleidsplan
De Bibliotheek Zwartewaterland is en blijft in ontwikkeling en werkt samen met Bibliotheek Kop van Overijssel en Staphorst. Lees hierover meer in ons  Meerjarenbeleidsplan 2022-2026.