Makkelijk Lezen Plein (MLP)
Een Makkelijk Lezen Plein is een speciale voorziening in de Bibliotheek in Genemuiden voor kinderen tot 12 jaar met een leesprobleem. Op een MLP staan materialen voor kinderen die moeite hebben met lezen, weer leesplezier kunnen bezorgen. Voor veel kinderen met bijvoorbeeld dyslexie is een bibliotheek een plek waarbij ze vooral denken: waar is de uitgang?

Dit komt omdat de vele kasten met gesloten boekenrijen een ontoegankelijk geheel vormen. Deze rij boeken confronteert hen pijnlijk met hun handicap: niet goed kunnen lezen. Op het MLP staan boeken die aansprekend zijn voor kinderen. Ze zijn voor het MLP geselecteerd vanwege het eenvoudiger taalgebruik, de duidelijke lay-out, de aansprekende omslag en de aantrekkelijkheid van de inhoud. Kinderen kunnen hier weer positieve leeservaringen mee opdoen.

De materialen staan met de voorkant naar voren geplaatst. Hierdoor kunnen kinderen zelf een keuze maken uit de leesboeken en informatieve materialen. En dat is het begin van leesplezier.
Daarnaast vinden kinderen er ook veel luisterboeken, verfilmde leesboeken en informatieve DVD’s. Hierdoor komen ook boeken en onderwerpen binnen hun bereik die voor hen te moeilijk zijn om te lezen.

Een MLP biedt kinderen, naast leesboeken, informatie om aan hun spreekbeurten en werkstukken te werken. Dit kunnen boeken zijn, maar ook materialen waarmee het lezen omzeild wordt, zoals dvd’s en cd-roms.

Het MLP brengt kinderen ook aan het lezen. Kinderen vinden er een verzameling leuke, aantrekkelijke boeken die op een lager technisch leesniveau geschreven zijn. Omdat ze daardoor ervaren dat boeken lezen ook plezierig kan zijn, zullen ze weer teruggaan naar het MLP. OP het MLP staan bijvoorbeeld veel leesboeken uit een serie. Als een kind zo’n boek leuk vindt, zal het ook de andere boeken uit de serie willen lezen.

Op het MLP vindt de ouder ook informatie over hulpmiddelen voor dyslectische kinderen. Zoals de voordelen van een lidmaatschap op het loket aangepast lezen en van de anderslezen bibliotheek dedicon. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.makkelijklezenplein.nl

[flickr set=72157604772221082]