Scab/Sakz/Sceg : breed aanbod aan culturele activiteiten voor alle inwoners!

Het Scab, Sakz en Sceg kent al een flinke ontwikkeling en geschiedenis. Inmiddels is het ook een begrip geworden in de samenleving van Zwartewaterland. Het begon allemaal met de oprichting van het Scab, "Stichting Culturele Activiteiten Bibliotheek".

Deze stichting werd op 21 maart 1992 opgericht in Hasselt met als doel het in en vanuit de bibliotheek organiseren en stimuleren van culturele activiteiten. Dit in de meest uitgebreide betekenis genomen. Het Scab heeft dit altijd vertaalt door in Hasselt een zo groot en breed mogelijk aanbod aan culturele activiteiten te organiseren. Deze activiteiten zijn laagdrempelig, kleinschalig en voor iedereen toegankelijk.

938999740_8a68a421e8

In het jaar 2000 werd het allereerste Kulturhus in Nederland geopend in Zwartsluis! Door de goede ervaringen die er in Hasselt waren op gedaan met het Scab, werd besloten dat voor de culturele invulling van het Kulturhus een beroep zou worden gedaan op een zelfde stichting. Het Sakz werd opgericht, "Stichting Aktiviteiten Kulturhus Zwartsluis". Vanwege een terugname in vrijwilligers en overlap met het in de kern aanwezige museum Schoonewelle is besloten tot verregaande samenwerking met ditzelfde museum. Het Sakz en museum Schoonewelle gaan samen onder één bestuur, de werkgroep literaire lezingen en exposities blijven hun activiteiten ontplooien vanuit de bibliotheek.

Al in 1984 begon een groep in Genemuiden met het organiseren van cursussen voor Volwassenen. Maar in 2001 besloten zij deze cursussen en workshops uit te breiden, naar het voorbeeld van het Scab, met ook culturele activiteiten. Het Sceg (Stichting Cultuur en Educatie Genemuiden) werd geboren. In 2005 zocht deze stichting contact met de besturen van het Scab en het Sakz.

Deze drie stichtingen zorgen voor een compleet en breed aanbod waar alle inwoners uit Zwartewaterland van kunnen genieten. Voor het aanbod houdt de activiteiten op onze website in de gaten!

Van het Scab kunt u vriend worden door te mailen.  Of via een aanmeldformulier in de bibliotheek Hasselt. De vriendenbijdrage aan het Scab is minimaal €15,00 per gezin (meer mag). Om vriend te worden van het SCAB kunt u zich aanmelden bij Ria Grootoonk.(038 – 477 1256)

Website SCAB: www.scabhasselt.nl

Wilt u vriend worden van het Sceg dan kunt u contact opnemen met:

Website SCEG: www.sceggenemuiden.nl

Een financiële ondersteuning wordt op prijs gesteld. Bij workshops en activiteiten geldt een toegangsprijs.

Website SAKZ: www.schoonewelle.nl/sakz