Resultaten 1 - 6 van 6

Bibliotheek Zwartewaterland zorgt met 7 parttime medewerkers en ruim 70 vrijwilligers voor bibliotheekwerk in de kernen van de gemeente Zwartewaterland. Bijna 30% van de bevolking is lid en ca. 50% maakt gebruik van de Bibliotheek.

Landelijk worden begin juni de tarieven voor het lenen van materialen buiten je eigen provincie en wetenschappelijke materialen verhoogd. Dit omdat de kosten voor het transport van deze materialen hoog zijn. Vanwege deze tariefsverhoging, past ook Bibliotheek Kop van Overijssel haar tarief aan voor het lenen van materialen buiten de provincie Overijssel. Met ingang van 1 juli 2019 wordt het nieuwe tarief € 8,50 per aanvraag.

Mocht u materialen reserveren van buiten de provincie Overijssel of wetenschappelijke materialen, dan krijgt u voordat deze aanvraag definitief wordt een melding dat dit € 8,50 kost. U kunt dan nog beslissen of u de reservering doorzet of niet.

Na 17 jaar werkzaam te zijn geweest voor Bibliotheek Zwartewaterland gaat onze collega Janny Beertema met pensioen. Woensdag 8 mei was haar laatste werkdag in Bibliotheek Hasselt, waar ze door klanten en collega's in het zonnetje is gezet met bloemen en andere cadeaus.

“Een dame met een echt bibliotheek-hart. Ze is begonnen als bibliotheekmedewerkster en werd al snel teamleidster. Zij maakte veel reorganisaties mee en ook de binnenkomst van vrijwilligers. Zelf zegt ze dat dit de mooiste baan is die ze heeft gehad. Hiervoor werkte ze 20 jaar in de zorg. “In de afgelopen 17 jaar heeft de Bibliotheek in Janny een bijzondere klantvriendelijk en behulpzame teamleider gehad waarvan de Bibliotheek met weemoed afscheid van neemt. Ze gaat zeer verdiend met pensioen. Maar, zegt ze nu al op haar laatste werkdag "ik kom terug als vrijwilliger in de bieb”. 

In Nederland heeft bijna 15% van de jongeren een taalachterstand. Zij hebben moeite met het begrijpen van hun schoolboeken en kunnen daardoor soms niet goed meekomen op school. Ook op latere leeftijd hebben veel mensen nog moeite met lezen en schrijven: 1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar is laaggeletterd. Ongeveer de helft hiervan heeft zelf kinderen onder de 18 jaar. Vrijwilligers van de VoorleesExpress zetten zich in om taalachterstanden te bestrijden en ouders te ondersteunen bij een positieve leesopvoeding. Helpt u ook? Om nog meer kinderen in Zwartewaterland te helpen, zoekt Bibliotheek Zwartewaterland enthousiaste vrijwilligers om voor te lezen. Helpt u mee om de taalontwikkeling van kinderen in uw gemeente te stimuleren?

Gemeente Zwartewaterland heeft 9 nieuwe taalvrijwilligers. En een deel van de geslaagden gaat al meteen aan de slag! 

In maart is in de Bibliotheek van Staphorst de basistraining voor taalvrijwilligers gegeven. Hier hebben 12 cursisten aan deelgenomen, waarvan er 9 graag taalvrijwilliger willen zijn/worden in de gemeente Zwartewaterland. Er kwamen 2 deelnemers uit Hasselt, 2 uit Genemuiden, 2 uit Zwartsluis en 2 uit Beltschutsloot.

Op vrijdag 29 maart j.l. ontvingen zij hun certificaat en een mooie bos tulpen.

Sinds 1 januari 2019 hebben alle bibliotheken in de gemeente Zwartewaterland een Advies- Informatie- en Ontmoetingspunt (AIO-punt). Hier kunnen inwoners terecht met alle vragen op het gebied van welzijn, vrijwilligersactiviteiten, zorg en ondersteuning. Het geven van informatie en advies aan inwoners is een uitbreiding van de dienstverlening van de Bibliotheek, waar inmiddels zo veel meer gebeurt dan alleen het uitlenen van boeken.